(1)
ЛевинаТ. В. Символ и познание. Философия-ВШЭ 2018, 2, 32-50.