МанеттиД., ШмараковР. Л., и АндрееваЭ. Р. «Жизнеописания Сократа и Сенеки». Philosophy Journal of the Higher School of Economics, т. 4, вып. 1, март 2020 г., сс. 229-90, doi:10.17323/2587-8719-2020-1-229-290.